Mline

In het begin van de introductie in Nederland hebben wij het gezicht bepaald van dit merk.

Tempur

Alle reclameuitingen van dit matrassenmerk werden in de eerste jaren na de introductie van Tempur in Nederland door ons verzorgd.

Triodos Bank

De campagne 'Licht op Groen', met krantenpagina's in de grote landelijke dagbladen en een website werd door ons vormgegeven en begeleidt

FC Utrecht

De vormgeving en lay-out van de afgelopen 5 jaarverslagen van deze voetbalploeg werden door ons verzorgd.

Staatsbosbeheer

Het personeelsblad van Staatsbosbeheer is 17 jaar lang door ons verzorgd.

Stebo

De huisstijl werd door ons ontwikkeld.

Uitgeverij de Tijdstroom

Eén van onze specialismen – de opmaak en vormgeving van boeken met een ingewikkelde inhoud, zoals figuren en tabellen – komt vooral tot uiting in de boeken die wij voor deze medische uitgeverij verzorgen.

Caja Recruitment

Wij hebben de website voor dit bedrijf gemaakt

Gemeente Leiderdorp

De website, die de ontwikkeling van het Centrumplan Leiderdorp heeft begeleid is door ons ontwikkeld.

De Nationale Verteldag

Deze campagne, georganiseerd door het Centrum voor Volkscultuur, is door ons ondersteund door logo, folders en website.

Oosterveld coaching

Voor Oosterveld is de huisstijl en de website gemaakt.

RacketCentrumHouten

Voor het Racketcentrum in Houten hebben wij de huisstijl ontwikkeld.

Vereniging voor Pubiekssterrenwachten

Voor de Vereniging voor Pubiekssterrenwachten is het logo ontworpen.

ECP.NL

Bij de start van het platform ecp.nl is het logo gemaakt.